Primary tabs

Sjors Hijgenaar

Sjors is een blockchain expert bij CGI in de sector olie-, gas-, utilities- en communicatie. In deze rol adviseert hij utilitiesklanten over het gebruik van blockchain als onderdeel van hun digitale transformatie. Dit omvat het werken met CGI-teams en partners om de meest efficiënte systemen te ontwerpen en te implementeren om transformatie met blockchain te bereiken.

Sjors heeft een sterke focus op de energietransitie, waar organisaties evolueren naar meer duurzame en gedecentraliseerde energiesystemen, en waar blockchains een cruciale en faciliterende rol kunnen spelen bij de integratie van nieuwe energieconcepten.

Als afstudeerstagiair aan de Technische Universiteit Delft onderzocht hij de mogelijkheid om elektrische voertuigen als opslag te gebruiken in decentrale elektriciteitsnetten (smart grids). Deze systemen kunnen optimaal en flexibel werken als vraag en aanbod lokaal op elkaar worden afgestemd. Blockchain bleek daarbij een geschikt platform.

 

Van deze auteur

Het Toestemmingenregister, een gateway naar energietransitie

10 December 2019 do·nor·co·di·cil – “verklaring waarmee iem. organen, weefsels na zijn dood ter beschikking stelt voor medische doeleinden” – Van Dale, 2019. Wie zwijgt stemt toe. 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking, waarbij iedereen in Nederland boven de 18 gevraagd wordt zich te registreren in het ...

BRZO: Blockchain tegen Risico’s op Zware Ongevallen

15 July 2019 Op 10 juli 1976 wordt Seveso, een kleine Italiaanse stad 20 kilometer ten noorden van Milaan, opgeschrikt door wat later bleek de grootste ongecontroleerde uitstoot van 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) ooit. Door een combinatie van verkeerde beleids- en bedrijfsmaatregelen kon 1 kg van de ...

Centrale registratie of blockchain: opslagbehoefte vergeleken

26 April 2019 In een eerder blog hebben we ons gebogen over de energie-afhankelijkheid van blockchain. Deze keer kijken we naar de opslagvereisten van blockchain. De gedistribueerde datastructuur van blockchain resulteert in een aanzienlijk hogere dataopslag in vergelijking met traditionele gecentraliseerde ...