Primary tabs

Tadek Miller

Tadek Miller is een ervaren ICT project- en programmamanager met diepgaande kennis van pensioenen, pensioenverzekeringen en pensioenadministraties. Deze kennis heeft hij opgedaan door meer dan 10 jaar ervaring bij verschillende pensioenuitvoerders in verschillende rollen. Hij heeft onder andere grote fondstransities begeleid voor pensioenuitvoerders, en basis administratiesystemen geïmplementeerd bij pensioenverzekeraars.

Tadek is sinds 2015 werkzaam als Director Consulting Expert en Thought Leader Pensions bij CGI. Binnen CGI is hij een van de leidinggevenden binnen de eenheid die zich specifiek bezighoudt met ICT-dienstverlening in de pensioensector en geeft hij onder meer pensioentrainingen. Daarnaast wordt hij vooral bij pensioenuitvoerders ingezet in grote projecten. Inhoudelijk focust hij zich op zowel de strategische als de operationele kant van pensioenuitvoering en het spanningsveld daartussen. Hij legt daarbij de nadruk op operational excellence en kostenbeheersing. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor nieuwe ontwikkelingen in de pensioensector, en maakt op basis van zijn kennis de vertaalslag naar de pensioenuitvoering.

Van deze auteur

Tien tips voor excellente pensioenuitvoering

07 April 2021 In mijn vorige blog heb ik de voorspelling gedaan dat de rol van grote pensioenuitvoerders in de toekomst afneemt en de rol van verzekeraars juist toeneemt als het gaat om pensioenuitvoering. Grote pensioenuitvoerders beraden zich op hun toekomst. De vooruitzichten zien er niet altijd even ...

Het nieuwe pensioenakkoord, vooral interessant voor verzekeraars

18 January 2021 Met het nieuwe pensioenakkoord in het vooruitzicht is nu de tijd aangebroken om het verder uit te werken. Dit geldt voor alle pensioenuitvoerders, dus zowel voor fondsen die hun regeling laten uitvoeren bij een pensioenuitvoerende organisatie als voor verzekeraars; iedereen is er druk mee. Er ...

Pensioensector mist gedeelde visie op ICT

16 May 2018 In de huidige discussies omtrent de ontwikkelingen in de pensioensector blijft een belangrijk element consequent onderbelicht, namelijk om ICT meer te zien als oplossing dan als kostenpost