Primary tabs

Tessa van der Plas

Als cyber criminologe versterkt Tessa van der Plas de Cyber Crime Unit van CGI met inzichten vanuit gedragsanalyse, profiling en psychologie. Door dit te combineren met haar technische kennis en ervaring op het gebied van o.a. ethical hacking en SIEM, levert zij een bijdrage aan het opsporen en voorkomen van inbraken en toepassen van preventieve maatregelen. Binnen deze rol houdt zij zich tevens bezig met het innovatie programma voor oplossingen en diensten met betrekking tot het beveiligen van Operationele Technologie.

Van deze auteur

OT security, het ondergeschoven kindje

09 January 2019 Dat IT security belangrijk is, wordt al jaren door elke expert onderschreven, maar het beveiligen van industrial control systems (ICS) lijkt een ondergeschoven kindje te zijn gebleven. Nu aanvallen op deze Operational Technology (OT) omgevingen steeds vaker voorkomen, is het tijd voor een inhaalslag ...