Primary tabs

Ward Koopmans

Ward Koopmans is al meer dan 20 jaar actief in het werkveld van Intelligente Transport Systemen en Services (ITS) en Smart Mobility. Zijn drijfveer is de innovatie en ontwikkeling van mobiliteitsdiensten, waarbij het stimuleren van gedragsverandering van reizigers door de toepassing van slimme technologie een belangrijke pijler is. Slimmer gebruik maken van bestaande infrastructuur draagt significant bij aan de vermindering van congestie, bespaart levens en beschermt het milieu. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen markt en overheid een vereiste.

Als consultant en programmamanager is Ward regelmatig actief voor diverse stakeholders: zowel overheden, industrie als dienstverleners. Hij heeft uitgebreide ervaring in het opstellen van business analyses en modellen, het schrijven van aanbestedingsdocumenten en –aanbiedingen en het werken in samenwerkingsverbanden. Hij vertaalt deze ervaring in concrete en bruikbare adviezen zonder daarbij het belang van de eindgebruiker te verliezen. Het veld van Smart Mobility heeft een zeer sterk internationaal karakter. Het opbouwen van internationale netwerken met industrieën, autoriteiten en dienstverleners is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van succesvolle diensten.

Ward heeft uitgebreide ervaring in internationale samenwerkingsverbanden van zowel overheden als dienstverleners. Hij is op de hoogte van de huidige regelgeving van de Europese Unie. Deze regelgeving bepaalt steeds meer wat de mobiliteitssector kan en moet doen

Van deze auteur

Dit zijn de troeven van Rotterdam voor duurzame mobiliteit

02 March 2020 Om de stevige doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, zijn verregaande maatregelen rond mobiliteit nodig. In Rotterdam zetten we in op een grootschalige en duurzame gedragsverandering van reizigers én op een slimme infrastructuur.  Auteurs: Laurens Lapré, Vice President, Consulting Expert ...

Mobility