Media center

Elk jaar brengen we de inzichten van klanten over de trends bijeen die van invloed zijn op hun organisaties en sectoren, samen met hun business en IT-prioriteiten. Via de CGI Voice of Our Clients-inzichten analyseren we deze bevindingen om onze...

Elk jaar produceren we het Insights to Action-rapport met de belangrijkste bevindingen van de CGI Client Global Insights en acties die we ondernemen om klanten te helpen bedrijfsresultaten op een snellere en meer nog betere manier te bereiken.

Het beheren en creëren van waarde uit gegevens blijft voor veel olie- en gasbedrijven een uitdaging. Vandaar een kostenefficiënte en direct beschikbare oplossing: CGI Pivot. Hiermee kunnen organisaties data in enkele minuten ontsluiten en op inzicht gebaseerde zakelijke beslissingen nemen.

Snel, eenvoudig, veilig en 24/7 de beschikking hebben tot overheidsheidsdienstverlening. CGI heeft hiervoor een uniek en innovatief Government Digital Services Platform, kortweg DiSGover, ontwikkeld.

IAM Overview is een service om een algemeen overzicht van Identity en Access Management binnen een organisatie te krijgen. Identiteits- en toegangsbebeer (Identity and Access Management) is in de huidige tijd belangrijker dan ooit. Was IAM afgelopen jaren vanwege de...

De komst van 5G brengt nieuwe digitale mogelijkheden; de nieuwe techniek fungeert als katalysator voor Industrie 4.0. CGI zorgt met Intelligent Connect dat elke organisatie het optimale uit 5G haalt, met oplossingen die maximaal voldoen aan de bedrijfseisen.

Om een duidelijk zicht te hebben op die activiteiten die moeten worden uitgevoerd, door wie en in welke volgorde, ontwikkelde CGI een aanpak ter ondersteuning van ERP-implementatieprojecten. Deze aanpak wordt LIFE genoemd. LIFE biedt materialen ter verduidelijking van de algehele...

Met de Security Game van CGI kunnen DevOps teams hun kennis van security op een leuke en interactieve manier vergroten. De web-based ‘tower defense’ game motiveert spelers nieuwe kennis te vergaren en om security daadwerkelijk een onderdeel te laten zijn...

CGI MaEVA is een veilige digitale oplossing dat samenwerking op afstand met video-ondersteuning mogelijk maakt. Het platform helpt bedrijven in alle sectoren, waaronder de energiemarkt en maakindustrie, bij het oplossen van operationele vraagstukken en het verbeteren van teamwerk.