Financiële risico’s beperken?

Pensioenverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de integriteit en kwaliteit van hun pensioengegevens. Volgens artikel 5 van de Pensioenwet is een pensioenverzekeraar aansprakelijk, ook als hij geen juiste dienstverbandgegevens van een werknemer heeft. Verzekeraars zijn afhankelijk van de kwaliteit van de data die door de werkgevers wordt aangeleverd. De aanlevering van pensioengegevens is voor veel werkgevers een bewerkelijk proces (handmatige acties) en levert niet altijd de gewenste kwaliteit op.

De Geautomatiseerde Pensioenaangifte oplossing van CGI vereenvoudigt het aanleveren van pensioengegevens door werkgevers aan de pensioenverzekeraar en verbetert daardoor de datakwaliteit. Voor zowel de pensioenverzekeraar als voor de werkgever betekent dit efficiencyverbetering en kostenreductie.

De Geautomatiseerde Pensioenaangifte (GPA) oplossing

De GPA oplossing wordt direct op de salarisadministratie van de werkgever aangesloten. Personeelswisselingen en mutaties op dienstverband (zoals salaris of parttimepercentage) worden automatisch gedetecteerd en als mutaties gekenmerkt. Door de directe koppeling met de salarisadministratie en de geborgde controlemomenten zijn de gegevens in de pensioenadministratie altijd actueel en betrouwbaar. Handmatige handelingen en terugwerkende kracht mutaties worden hiermee voorkomen.

De aangifte cyclus

De aanlevering van de pensioengegevens verloopt in een maandelijkse, vierwekelijkse of jaarlijkse cyclus, waarbij de onderstaande processtappen worden doorlopen:

  1. Pensioenaangifte
  2. Import
  3. Verschillen
  4. Categorieën
  5. Controle & aanvulling
  6. Verwerken

Wilt u ook uw financiële risico’s beperken die u loopt als pensioenverzekeraar omdat u niet de juiste gegevens heeft van een werknemer? Wij bepalen samen met u welke voordelen GPA kan bieden in uw specifieke situatie.