Primary tabs

Op weg naar duurzame logistieke ketens met optimale samenwerking

Bedrijven, markten en mensen zijn afhankelijk van goederen die hen ongeschonden, veilig en op tijd bereiken. Maar het is druk. Zowel op de weg en het spoor, als op vliegvelden en in zeehavens. Logistieke bedrijven hebben daarom intelligente systemen nodig die orde scheppen in hun informatiestromen. Alleen zo kunnen ze zorgen dat goederen zo efficiënt mogelijk op hun bestemming aankomen.

Met Intelligent Cargo helpt CGI bedrijven met hun logistiek en de (administratieve) regelgeving rondom het transport van goederen. Van complete vrachtladingen tot individuele items; met Intelligent Cargo worden de goederen exact in kaart gebracht. Ook kan rekening worden gehouden met de specifieke regels en condities rondom de vracht - zoals bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid.

We ontwikkelden het Intelligent Cargo concept binnen Europese consortia als EURIDICE en iCargo. Intelligent Cargo introduceert een nieuw niveau van systeemintegratie. Dit draait vooral om samenwerking tussen de verschillende logistieke partners. Waar deze voorheen als afzonderlijke schakels fungeerden, maakt Intelligent Cargo het mogelijk om ze als één keten samen te laten werken. Doordat klanten bijvoorbeeld minder lege containers vervoeren, zijn kostenbesparingen tot wel 20% mogelijk. Daarnaast zijn grote kostenreducties haalbaar door het stroomlijnen van administratieve processen bij het zogenaamde in-en uitklaren.

Intelligent Cargo zorgt voor een betere ondersteuning van track-and-trace activiteiten in het intermodaal transport. De informatie over de route van een lading is daardoor beschikbaar voor transport over het spoor, de weg en de zee. De voordelen van de volledige traceerbaarheid door de keten heen zijn zeer groot. Dit zien we ook terug in onze drie pilotprojecten:

  • The Cold-chain
    Slimme sensoren meten bijvoorbeeld de temperatuur van de lading, rapporteren dit van deur tot deur en integreren de gegevens met ERP-systemen. Zo kunnen transporteurs op afstand maatregelen nemen om bederf van goederen te voorkomen.
  • Emission monitoring
    Factoren die het milieu beïnvloeden, worden over de gehele transportketen heen gemeten, gedeeld en gerapporteerd. Op basis van de gemeten emissiewaarden wordt multimodaal transport geoptimaliseerd.
  • Realtime assetmanagement
    Track-and-trace van verschillende manieren van transport zoals vrachtwagens, treinwagons en schepen.