IT Asset Management (ITAM)

Naar een kosteneffectief en compliant IT-landschap

Uitdagingen voor de IT

De kans is groot dat ook uw organisatie in opeenvolgende jaren een grote hoeveelheid aan hardware en software verworven heeft, al dan niet inclusief licenties. Niet alleen door eigen aanschaf, maar bijvoorbeeld ook door overnames en fusies. Vaak is er geen overzicht van de aanwezige hardware en software, is het gebruik inefficiënt en levert de IT niet de toegevoegde waarde die ermee te behalen is. De business pro­ teert onvoldoende van de mogelijkheden en wordt misschien zelfs wel beperkt in haar commerciële mogelijkheden en innovatiekracht. In veel gevallen is de Total Cost of Ownership van de hardware en software onvoorspelbaar en aanzienlijk hoger dan noodzakelijk. Bovendien loopt u kans op juridische-, financiële- of imagoschade wanneer de afgesloten licenties niet overeenstemmen met het actuele gebruik van de IT.

IT Asset Management: hoe werkt het?

ITAM is een geïntegreerde en resultaatgerichte oplossing voor IT Asset Management. Met ITAM raken we alle cruciale bedrijfsfuncties, van finance en procurement tot HR en IT-product- en servicemanagement. Interne regelgeving, processen, mensen, tools: niets blijft onberoerd. Een uitgebreid ITAM-assessment brengt in beeld in hoeverre uw organisatie de mogelijkheden heeft om zelf effectief IT Asset Management uit te voeren. Daarnaast voeren we vendorspecifieke scans uit op software-utilisation en -compliance. De uitkomsten hiervan dienen als basis voor adviezen en designs voor vervolgacties. Een binnen CGI ontwikkeld ITAM Framework met standaard processen, policies, en governancemodellen maakt het mogelijk een ITAM-programma snel en efficiënt uit te rollen. We kunnen ook onafhankelijk adviseren bij het selecteren van de juiste tools. CGI heeft met de meeste marktleiders in dit segment partnerships afgesloten zodat we ook zelf kunnen leveren wat het best past bij uw situatie. We begeleiden uw organisatie actief bij het veranderingsproces en dragen onze kennis over ITAM tegen lage kosten over op uw medewerkers.

IT Asset Management - onze expertise

  • Bij een grote telecom provider hebben we non-compliancy risico’s in beeld gebracht en met de klant structurele verbeteringen in het IT Asset Management proces kunnen aanbrengen om herhaling van de risico’s blijvend te voorkomen.
  • Wij hebben een groot technologiebedrijf geholpen bij het in control komen en blijven op de IT assets.