Primary tabs

Naar een kosteneffectief en compliant IT-landschap

De kans is groot dat ook uw organisatie in opeenvolgende jaren een grote hoeveelheid aan hardware en software verworven heeft, al dan niet inclusief licenties. Niet alleen door eigen aanschaf, maar bijvoorbeeld ook door overnames en fusies. Vaak is er geen overzicht van de aanwezige hardware en software, is het gebruik inefficiënt en levert de IT niet de toegevoegde waarde die ermee te behalen is. De business profi­teert onvoldoende van de mogelijkheden en wordt misschien zelfs wel beperkt in haar commerciële mogelijkheden en innovatiekracht. In veel gevallen is de Total Cost of Ownership van de hardware en software onvoorspelbaar en aanzienlijk hoger dan noodzakelijk. Bovendien loopt u kans op juridische-, financiële- of imagoschade wanneer de afgesloten licenties niet overeenstemmen met het actuele gebruik van de IT.

IT Asset Management: hoe werkt het?

ITAM is een geïntegreerde en resultaatgerichte oplossing voor IT Asset Management. Met ITAM raken we alle cruciale bedrijfsfuncties, van finance en procurement tot HR en IT-product- en servicemanagement. Interne regelgeving, processen, mensen, tools: niets blijft onberoerd. Een uitgebreid ITAM-assessment brengt in beeld in hoeverre uw organisatie de mogelijkheden heeft om zelf effectief IT Asset Management uit te voeren.

CGI IT Asset Management

ITAM Source Data

De IT Asset Management diensten die wij leveren zijn gebaseerd op informatie over organisatie, processen, medewerkers en assets. 

Care Solution

Om de verschillende data bronnen snel en eenvoudig te kunnen interpreteren heeft CGI een CARE (CGI Asset Reporting Engine) solution ontwikkeld.
CARE gebruikt geen agents en maakt alleen gebruik van data die al beschikbaar is.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Asset Reporting.

Services

Onze IT Asset Management-aanpak bevat een aantal concrete services die u onafhankelijk of in samenhang bij ons kunt afnemen. 

ITAM Consultancy

Succesvol IT Asset Management is het resultaat van de juiste organisatie, regelgeving en processen.

CGI’s ITAM consultants zijn gespecialiseerd in het adviseren van de veranderingen die een bedrijf moet ondergaan om de meest efficiente ITAM organisatie te implementeren dat past bij het bedrijf.

De ITAM consultancy services zijn de eerste stappen richting een professionele ITAM organisatie dat leidt tot besparingen en optimalisaties.

Een voorbeeld van de ITAM-consultancy die we leveren staat beschreven in de factsheet ITAM Health Check.

Compliance Assessment

Hedendaagse IT Managers hebben te maken met een groeiende vraag naar kost optimalisaties, het voorkomen van ongeplande kosten terwijl ook van ze wordt verwacht dat ze meegaan met de nieuwe technieken. License Compliance rapporten geven inzicht in de licenties in vergelijking met de installaties waarmee kostenbesparingen en risico beperkende maatregelen gerealiseerd worden terwijl gevalideerd wordt of het bedrijf klaar is om over te stappen op nieuwe technieken.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Compliance Reporting.

Audit Support

Software Audits kunnen leiden tot hoge en ongeplande kosten. CGI helpt met onze Audit Defense Strategy.

We zorgen ervoor dat een audit wordt uitgesteld zodat er meer tijd is om voor te bereiden. Dit leidt er vaak ook toe dat een auditor de pogingen om het bedrijf te auditen staakt.

Door de ITAM organisatie, regelgeving en processen goed te implementeren is audit support doorgaans niet nodig.

Contract Renewal

De voorwaarden beschreven in een software contract  zijn vaak lastig te interpreteren. Voordat een contract wordt verlengd kan je binnen je organisatie veel doen om te zorgen dat je een contract af sluit dat goed past en je niet te veel betaalt.

Uiteraard moet goed gekeken worden naar het huidige gebruik, maar ook naar het toekomstig gebruik. Vaak zijn er verschillende contractvormen mogelijk en leidt een veranderingen in aantallen tot mogelijkheden om kosten te besparen.

Hardware Asset Management

Om je IT assets goed te kunnen beheren is het van belang dat er een goede administratie is. Met de Hardware Asset Management dienst van CGI is uw CMDB altijd up-to-date. Dit is essentieel voor uw ITIL processen en voor IT Asset Management.

Goed Hardware Asset Management leidt tot het voorkomen van onnodig dure HW support contracten. Verder levert Hardware Asset Management informatie aan Software Asset Management waarmee er beter inzicht is in het gebruik van software.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Hardware Asset Management.

License Desk

Onze License Desk service helpt eindgebruikers met vragen over hun software licenties en om aanvragen van nieuwe software in behandeling te nemen en af te handelen. De License Desk zorgt ervoor dat de administratie rondom de aangevraagde software wordt bijgehouden, zodat het mogelijk is om software op te sporen die zonder geldige toestemming is geïnstalleerd.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Licence Desk.

IT Modernization

Wilt u uw IT moderniseren? Wellicht naar de cloud? Of meer gebruik maken van virtualisatietechnieken? Of uw huidige data centers anders inrichten? Veel van dergelijke veranderingen kan impact hebben op contracten en licenties.

Wij adviseren graag over de mogelijkheden van IT Modernization zodat u een moderne IT organisatie neer zet en voorkomt dat u achteraf een te hoge prijs betaalt.