Primary tabs

Efficiëntie en kostenbesparingen stimuleren

CGI's IT Asset Management Services levert controle en beheer van software- en hardware-assets om efficiëntie en kostenbesparingen te stimuleren.

Het biedt diensten die financiële, contractuele en voorraadfuncties integreren ter ondersteuning van het levenscyclusbeheer van IT-activa en strategische IT-besluitvorming.

Onze diensten transformeren reactieve organisaties tot organisaties die de meeste waarde uit hun activa halen en de activa voor hen laten werken.

 

Ons IT Asset Management Framework bestaat onder meer uit de volgende diensten:

  • Ontwerp en implementeer een IT Asset Management Organisatie
  • Vergroot de controle en realiseer optimalisaties
  • Ondersteuning voor software-audit
  • Cloud- en SaaS-beheer

 

Onze SAM as a Service (SAMaaS) bevat deze bewezen voordelen:

  • Kostenbesparing (gemiddeld 30% in het eerste jaar)
  • Financiële voorspelbaarheid (geen onverwachte kosten)
  • Gecontroleerde SaaS-kosten (schaduw SaaS ontrafelen)
  • Geen software-audits (bespaar tijd en geld)
  • Dashboards (weet wat je bezit en wie het gebruikt)

 

ITAM Consultancy

Succesvol IT Asset Management is het resultaat van de juiste organisatie, regelgeving en processen.

CGI’s ITAM consultants zijn gespecialiseerd in het adviseren van de veranderingen die een bedrijf moet ondergaan om de meest efficiente ITAM organisatie te implementeren dat past bij het bedrijf.

De ITAM consultancy services zijn de eerste stappen richting een professionele ITAM organisatie dat leidt tot besparingen en optimalisaties.

Een voorbeeld van de ITAM-consultancy die we leveren staat beschreven in de factsheet ITAM Health Check.

Compliance Assessment

Hedendaagse IT Managers hebben te maken met een groeiende vraag naar kost optimalisaties, het voorkomen van ongeplande kosten terwijl ook van ze wordt verwacht dat ze meegaan met de nieuwe technieken. License Compliance rapporten geven inzicht in de licenties in vergelijking met de installaties waarmee kostenbesparingen en risico beperkende maatregelen gerealiseerd worden terwijl gevalideerd wordt of het bedrijf klaar is om over te stappen op nieuwe technieken.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Compliance Reporting.

Audit Support

Software Audits kunnen leiden tot hoge en ongeplande kosten. CGI helpt met onze Audit Defense Strategy.

We zorgen ervoor dat een audit wordt uitgesteld zodat er meer tijd is om voor te bereiden. Dit leidt er vaak ook toe dat een auditor de pogingen om het bedrijf te auditen staakt.

Door de ITAM organisatie, regelgeving en processen goed te implementeren is audit support doorgaans niet nodig.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Audit Support.

Spend Management

De voorwaarden beschreven in een software contract  zijn vaak lastig te interpreteren. Voordat een contract wordt verlengd kan je binnen je organisatie veel doen om te zorgen dat je een contract af sluit dat goed past en je niet te veel betaalt.

Uiteraard moet goed gekeken worden naar het huidige gebruik, maar ook naar het toekomstig gebruik. Vaak zijn er verschillende contractvormen mogelijk en leidt een veranderingen in aantallen tot mogelijkheden om kosten te besparen.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Contract Renewal.

Hardware Asset Management

Om je IT assets goed te kunnen beheren is het van belang dat er een goede administratie is. Met de Hardware Asset Management dienst van CGI is uw CMDB altijd up-to-date. Dit is essentieel voor uw ITIL processen en voor IT Asset Management.

Goed Hardware Asset Management leidt tot het voorkomen van onnodig dure HW support contracten. Verder levert Hardware Asset Management informatie aan Software Asset Management waarmee er beter inzicht is in het gebruik van software.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Hardware Asset Management.

License Desk

Onze License Desk service helpt eindgebruikers met vragen over hun software licenties en om aanvragen van nieuwe software in behandeling te nemen en af te handelen. De License Desk zorgt ervoor dat de administratie rondom de aangevraagde software wordt bijgehouden, zodat het mogelijk is om software op te sporen die zonder geldige toestemming is geïnstalleerd.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Licence Desk.