Op zoek naar mijn eigen ik: here IAM! Tientallen username en password combinaties. Meerdere soft tokens met pincodes. Een password manager op mijn smartphone die ik open met mijn vingerafdruk. Dat heb ik tegenwoordig allemaal nodig om toegang te ...
Het behandelen van een subsidieaanvraag voor zonnepanelen vraagt om heel andere kennis dan een subsidieaanvraag voor taalprojecten voor laaggeletterden. Maar als je het afpelt, dan bestaat veel overheidsdienstverlening uit een paar standaardprocessen, zoals het verstrekken van uitkeringen en het uitvoeren ...

2000+ opdrachtgevers in de overheidssector

15+ jaar verantwoordelijk voor IT-systemen van waterkeringen

Meer dan 2 miljoen Nederlanders nemen mede dankzij CGI deel aan Burgernet

CGI heeft een jarenlange relatie met opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid en helpt hen programma’s en processen in lijn te brengen met de eisen van deze tijd. Wij bedienen onze klanten met een breed pakket aan oplossingen, onder andere op het gebied van zaakgericht- en informatie gestuurd werken, cyber security, toegangsverlening, inkoop en huisvesting (met de nadruk op verduurzaming). Enkele belangrijke opdrachtgevers zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid en de European Patent Office.

Een voorbeeld van ons werk voor de Nederlandse Rijksoverheid is de inrichting van het digitale klantportaal voor het CAK. Daarnaast pakken we mobiliteitsvraagstukken voor de overheid aan en maken op deze manier complexe ICT-kennis toepasbaar voor move smarter-oplossingen. CGI werkt ook samen met Rijkswaterstaat aan applicaties voor het hoofdwegennet. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelde CGI een vastgoedmanagement platform.

CGI beschikt over een volledig portfolio met high-end bedrijfs- en IT-consultingdiensten, systeemintegratie en IT en business process outsourcing services. Lees hieronder wat CGI hierin voor u kan betekenen.

Diensten

Incasseren

Oplossingen

IBOR

Thema's, diensten en oplossingen van CGI