IAM Overview is een service om een algemeen overzicht van Identity en Access Management binnen een organisatie te krijgen