Primary tabs

Een grote zorg van pensioenverzekeraars en pensioenfondsen/-uitvoerders is de datakwaliteit van aangeleverde pensioenmutaties, zoals bijvoorbeeld salarisaanpassingen. Veel extra tijd gaat verloren omdat de gegevens die worden aangeleverd fouten bevatten, onvolledig zijn of pas laat en na herhaalde herinneringen worden aangeleverd.

Aanlevering van wijzigingen gebeurt vaak niet op een standaard wijze en langs meerdere schakels, zoals werkgever, administratiekantoor, salarisverwerker, tussenpersoon, verzekeraar of pensioenuitvoerder. Wijzigingen worden handmatig in een spreadsheet ingevuld en deze sheets worden doorgegeven aan de pensioenverzekeraar en moeten worden ingevuld in een portal of als pdf worden verstuurd per mail. Dit leidt tot extra werk en kost daardoor extra tijd en geld, zowel bij de pensioenverzekeraar als bij de werkgever of salarisverwerker.

Samen met Nationale Nederlanden heeft CGI de Geautomatiseerde Pensioenaangifte (GPA) ontwikkeld. Hiermee besparen de klanten van Nationale Nederlanden (werkgevers) veel tijd en geld omdat wijzigingen in de salarisadministratie automatisch in de pensioenadministratie worden verwerkt. Nationale Nederlanden noemt deze oplossing de Salaris Pakket Aansluiting. Voor pensioenverzekeraars en pensioenfondens/-uitvoerders is deze oplossing van CGI als Geautomatiseerde Pensioenaangifte (GPA) beschikbaar.