Een zorginnovatieplatform levert patiënten en zorgverleners real-time zorgdata voor eHealthoplossingen en Value Based Healthcare (VBHC). Door stapsgewijs, binnen de eigen zorggroep of zorginstelling initiatieven op te zetten, komt VBHC sneller van de grond. Voorwaarde is wel dat de basiszorg en ...
Medisch Spectrum Twente betrok in 2016 een gloednieuw ziekenhuis in de binnenstad van Enschede. Naast de overgang naar digitaal werken was dit een van de stappen om MST’s doel te bereiken: het beste ‘verbeterziekenhuis’ van Nederland zijn. Maar MST ...

195+ miljoen medische dossiers door CGI beheerd
90% van de zorgverleners geeft prioriteit aan digitaal werken
1000+ zorginstellingen kiezen voor CGI als betrouwbare partner

CGI helpt de weg naar échte patiëntparticipatie te bewandelen, terwijl de primaire bedrijfsvoering doorgaat. De eerste stap daarbij is de basis op orde krijgen door een goed en efficiënt beheerde ICT-omgeving. CGI consolideert, stabiliseert en optimaliseert de omgeving, terwijl de zorginstelling zich richt op haar regierol en innovatie. De volgende stap draait om vertrouwen: goede informatie-uitwisseling met patiënt en ketenpartners kan niet zonder hoge veiligheid: technisch, juridisch én met respect voor privacy (AVG).

Bij stap drie creëert CGI met het Zorg Innovatie Platform een informatielaag om de data uit alle silo’s te ontsluiten. Zo is de data weer van de zorginstelling, die hiermee met innovaties kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals e-Health, kwaliteitsmetingen, decision support, gepersonaliseerde behandeling en onderzoek. Dit zonder destabilisatie van de primaire informatiesystemen.

CGI brengt hierbij synergie tot stand met open standaarden, best practices en internationale inzichten over de nieuwe wijze van informatieverwerking, -analyse en -beveiliging. Daarbij werken we samen met zorgaanbieders, verzekeraars en beleidsorganisaties.