Olie- en gasindustrie

Werken aan hogere productie, winstgevendheid en de optimale inzet van installaties

De uitdagingen voor bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn groter dan ooit. De vraag naar energie blijft stijgen, er is (geo)politieke onzekerheid, reserves zijn moeilijker te ontginnen en de handelsprijzen fluctueren sterk. Voor olie- en gasbedrijven is het daarom essentieel om meer te produceren uit de aanwezige reserves, hun bedrijfsinstallaties optimaal te benutten en de retail business winstgevend te houden. Daarnaast hebben deze bedrijven vaak complexe partnerconstructies. CGI helpt ze om dit alles op een betrouwbare, veilige en duurzame manier te managen.

CGI heeft meer dan 2.000 professionals die werken met onze klanten in de olie- en gasindustrie. Via onze offshore centra op de Filippijnen, in India, Maleisië, Singapore, Brazilië en Marokko bieden we lokale kennis en ervaring, ondersteund door expertise. Zo helpen we klanten op zeer innovatieve wijze om meer waarde te halen uit elk afzonderlijk aspect van de waardeketen. Of het nu gaat om het verbeteren van de productiviteit van olie- of gasvelden, installaties en raffinaderijen, of om het efficiënt en duurzaam exploiteren van distributienetwerken en het bedienen van klanten. CGI is actief in 40 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië.

Olie- en gasindustrie - praktijkvoorbeelden

  • CGI is preferred supplier voor 3 van de 6 grootste oliebedrijven. We werken onder andere voor Shell, Chevron, TOTAL, Statoil, BP en Neste Oil.
  • We managen ‘fuel card services’ met een transactiewaarde van meer dan 90 miljard dollar per jaar.
  • CGI levert software voor productiemanagement en opbrengstverrekeningen, ontwikkeld in samenwerking met oliemaatschappijen.
  • Meer dan 2.000 professionals werken met onze olie en gas klanten (upstream en retail) op 24 locaties wereldwijd verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië.
  • Samen met onze klanten werken we aan oplossingen voor medewerkersgezondheid en -veiligheid, product stewardship (HSSE), incident management en het voldoen aan regelgeving (bijvoorbeeld ProStuard, REACH etc.).
  • We onderhouden meer dan 500 bedrijfskritische IT-systemen voor het winnen van olie en gas.
  • CGI levert diensten en service op het gebied van industriële cyber security voor het beveiligen van bedrijfskritische centrales en installaties in de olie- en gaswereld.