Overheid

Transparante en gebruikersvriendelijke overheidsdienstverlening

Overal ter wereld verandert de relatie tussen de overheid enerzijds en burgers en ondernemers anderzijds. Van overheden wordt verwacht dat zij open en transparant werken en op een gebruiksvriendelijke en veilige manier toegang bieden tot informatie en overheidsdiensten. Maar tegelijk ligt er de opdracht om dat te doen tegen lagere kosten en met minder resources.

CGI werkt wereldwijd al lange tijd voor meer dan 2.000 opdrachtgevers in de overheidssector. Zowel rijksoverheden als lokale overheden helpen we hun diensten voor burgers te optimaliseren. Met behulp van succesvolle transformatieprogramma’s zorgen we dat zij aanzienlijk efficiënter kunnen werken.

Onze expertise strekt zich uit van rijksoverheden en lokale overheden, publieke veiligheid en justitie en belastingen tot defensie en ruimtevaart. Met onze opdrachtgevers ontwikkelen we snelle, veilige en mobiele toepassingen die een antwoord geven op de huidige prioriteiten én toekomstige uitdagingen. We beschermen gevoelige gegevens tegen de voortdurende dreiging van cyberaanvallen. En we bieden onze strategische kennis aan om programma’s en back-offices te transformeren, bijvoorbeeld door middel van private cloud oplossingen voor de overheid.

Overheid – praktijkvoorbeelden

  • Mede dankzij CGI is Burgernet een zeer geslaagd initiatief van burgerparticipatie, waaraan meer dan 1 miljoen Nederlanders deelnemen.
  • CGI levert belangrijke diensten aan het Galileo-project, hét Europese programma voor satellietnavigatie.
  • CGI ontwikkelde en beheert het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) van de Maeslantkering, hiermee helpen we Rijkswaterstaat ons te beschermen tegen overstromingen.
  • Samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ontwikkelde CGI een eigentijds platform voor flexibel, duurzaam en comfortabel vastgoedmanagement.
  • Met overheidsorganisaties werkt CGI aan digitalisering van de informatievoorziening. Bij het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorgen we voor een systeem voor volledig papierloos werken.