Defensie

Naar een moderne, effectieve en efficiënte krijgsmacht

Defensieorganisaties zijn onderhevig aan voortdurende veranderingen. De Nederlandse is daar geen uitzondering op. Defensietaken worden steeds vaker uitgevoerd buiten Europa; en factoren zoals politiek, technologie en budget zijn van grote invloed op de vraag hoe de defensieorganisatie zich kan ontwikkelen. Informatietechnologie speelt bij al deze veranderingen een belangrijke rol. Vanuit haar expertise en ervaring draagt CGI actief bij aan de conceptuele beleidsvorming die moet leiden tot een moderne flexibele krijgsmacht met de bijbehorende ‘agile’ IT.

Sinds jaar en dag is CGI een vooraanstaande partner voor Defensie in diverse Europese landen waaronder Nederland, in Canada en de Verenigde Staten. Samen met Defensie onderzoeken we onder andere oplossingen voor een optimale inzet van personeel en materieel. Maar onze activiteiten gaan verder en zijn door onze relatie met Defensie zeer divers, uiteenlopend van oplossingen en diensten voor cyber security, cloud computing, biometrie, secure hosting, elektronische oorlogsvoering, command & control en systeemintegratie. Ook ontwikkelen we het concept van Information Enabled Capability (IEC) voor het leveren van informatie die nodig is om militaire operaties effectief te ondersteunen.

Defensie – praktijkvoorbeelden 

  • CGI werkt mee aan het SPEER-programma in Nederland, dit project levert besparingen op van 12 miljoen euro in 2014 tot 16 miljoen euro in 2016.
  • Het Nederlandse Ministerie van Defensie heeft een internationaal leidende rol dankzij ons Warehouse Management Systeem (WMS) dat de goederenstroom in en rondom hun wapenopslagplaatsen coördineert.
  • Elke dag weren onze oplossingen miljoenen cyberaanvallen af op militaire netwerken.
  • Voor de US Army en US Navy managen we RFID-technologie (Radio frequency identification) met een waarde van meer dan 13 miljard dollar om militair materieel te traceren.
  • Meer dan 25.000 NAVO-medewerkers in 14 landen gebruiken ons Document Handeling Systeem voor hun dagelijkse werkzaamheden.
  • Meer dan 350.000 gecentraliseerde gegevens in het Defence Medical Information Capability Programme (DMICP) van Defensie in het Verenigd Koninkrijk worden tot 20.000 keer per dag geraadpleegd door 2.500 gebruikers.