Lokale overheden en provincies

Naar een effectieve, kostenefficiënte en servicegerichte overheid

Het zijn uitdagende tijden voor regionale en provinciale overheden. Het verwachtingspatroon van hun klanten – de burgers – is de afgelopen decennia veranderd. Ze willen altijd en overal toegang tot overheidsdiensten. Transparante informatie, meer inspraak. Én ze willen de garantie dat de privacy van hun gegevens in goede handen is. De overheden zelf hebben te maken met decentralisatie en schaalvergroting; en met krimpende budgetten waardoor zij gedwongen worden efficiënter te werken en hun inkomsten te vergroten.

Gestroomlijnde processen en flexibele informatietechnologie blijken in deze dynamiek onmisbaar om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Voor CGI is dit daarom hét moment om zich te bewijzen met innovatieve ideeën en oplossingen. Met adviezen, maar ook door diensten volledig uit te voeren, helpen we overheden hun effectiviteit te verhogen en de schaarse middelen die zij hebben zo goed mogelijk in te zetten. Daardoor kunnen zij intern hun primaire processen en bedrijfsvoering verbeteren en extern hun contacten met burgers optimaliseren.

Onze oplossing voor IT asset management (ITAM) is bijvoorbeeld ontwikkeld om het IT-landschap in kaart te brengen en dit (kosten)efficiënter en effectiever in te richten. En onze innovatieve oplossing Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) geeft onze opdrachtgevers de volledige regie over objecten in de openbare ruimte.

Lokale overheden en provincies – praktijkvoorbeelden

  • Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht doen proeven met onze IBOR-oplossing.
  • Mede dankzij CGI is Burgernet een zeer geslaagd initiatief van burgerparticipatie, waaraan meer dan 1,5 miljoen Nederlanders deelnemen.
  • Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten schreven we een handleiding voor het opzetten van een Shared Service Center voor personele en financiële zaken.
  • In Zweden gebruiken 50 gemeenten onze systemen om de salarissen van 450.000 ambtenaren uit te betalen.
  • In Finland en de Verenigde Staten is onze OV-planner al 35 keer geïmplementeerd.