Publieke Organisaties en Belastingen

Het transformeren van processen bij publieke organisaties

Publieke organisaties die belastingen moeten innen, staan onder grote druk om hun efficiëntie te verhogen en de inkomsten te maximaliseren – zie de recente mediaberichten over fraude met toeslagen. Tegelijk moeten zij hun service richting burgers en bedrijfsleven vereenvoudigen (bijvoorbeeld door elektronische dienstverlening) en hebben zij te maken met voortdurend veranderende wet- en regelgeving, zowel lokaal als internationaal. Deze dynamiek maakt het noodzakelijk mensen, processen én technologie strategisch te verbinden.

CGI heeft door jarenlange ervaring diepgaande IT-expertise in dit domein. Wereldwijd helpen we overheidsorganisaties bij de modernisering van hun primaire processen, waaronder invordering. We dragen bij aan ketenintegratie en administratieve lastenverlichting, de opsporing van potentieel misbruik en de continuïteit van de dienstverlening.

De efficiëntie van invordering is gebaat bij de bereidheid van burger en bedrijfsleven om aan hun verplichtingen te voldoen. Uitmuntende IT-ondersteuning helpt die bereidheid te vergroten. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van de inkomsten, al binnen 3 tot 5 maanden na de start van een project. Overheidsaudits bevestigen dit en laten een incasseringsgroei zien van 10 tot 45 procent.

Enkele oplossingen voor publieke organisaties:

  • Incasseren: web-based oplossingen voor het innen van geld, met een centrale rol voor de efficiëntie van het invorderingsproces.
  • Geïntegreerde diensten: systemen voor de identificatie en registratie van de belastingbetaler, het verwerken van terugbetalingen en de administratie – gebouwd rondom servicegerichte oplossingen zoals elektronische dienstverlening.
  • Fraudepreventie en controles: het opsporen van te lage aangiftes, bestrijden van fraude en het implementeren van gebruiksvriendelijke oplossingen voor controles.
  • Consulting: strategisch advies, operationele assessments, ontwikkeling van business cases, vernieuwing van business processen en change management.

Belastingorganisaties - praktijkvoorbeelden

  • De afgelopen jaren hebben we voor de Belastingdienst een IT-voortbrengingsproces geïmplementeerd dat de kwaliteit van processen en producten, en daardoor het contact met burgers en ondernemingen, verbetert.
  • De Canadese provincie Québec voerde een CGI-oplossing in voor het bestrijden van belastingfraude in de horeca en genereerde meer dan 160 miljoen dollar additionele inkomsten in het eerste jaar.
  • Publieke organisaties in de Verenigde Staten haalden meer dan 2,2 miljard dollar aan extra inkomsten binnen dankzij onze oplossingen.