Havens en scheepvaart

Veilig en duurzaam werken aan optimale logistieke ketens

Scheepvaart- en havenbedrijven kampen met veel verschillende uitdagingen op het gebied van beveiliging, veiligheid, gezondheid en milieu (HSSE). Daarnaast zijn de volumes fors toegenomen en daarom richten bedrijven zich steeds meer op intermodaal transport. Zij zoeken naar de meest effectieve combinaties van transport over zee, het spoor, de weg en via de binnenvaart etc. Om deze combinaties te realiseren is intensieve samenwerking, gegevensuitwisseling en flexibiliteit nodig. Alleen zo kunnen al deze transportketens efficiënt op elkaar worden afgestemd. Deze efficiëntie is ook noodzakelijk om brandstofgebruik zoveel mogelijk te beperken. En daarmee dus ook de CO2 uitstoot.

CGI loopt al jaren voorop in de markt van havens en scheepvaart. We helpen onze klanten met het in kaart brengen van risico’s op het gebied van HSSE. Voor havens is het met name essentieel om goed beveiligd te zijn tegen (cyber)criminaliteit. We bieden ze daarom passende oplossingen om hun missiekritische systemen te beschermen. Daarnaast werken we samen aan een betere gegevensuitwisseling tussen de verschillende spelers in de logistieke keten voor meer efficiency, snelheid en duurzaamheid. Daarvoor bieden we klanten consultancy, we ontwikkelen een aanpak op maat en integreren diverse IT-componenten.

Oplossingen voor havens en scheepvaart

  • Supply Chain Acceleration - voor het versnellen en verduurzamen van de logistieke keten bieden we:
  • Integrated Ship Management: een verbeterde operational efficiency dankzij verbeterde processen en heldere accountability.
  • Security Services (onderdeel van onze HSSE oplossingen): om (cyber)aanvallen op de missiekritische systemen te voorkomen.
  • IBOR: om bijvoorbeeld de routing van transport zo veilig, snel en zuinig mogelijk te laten verlopen.
  • Applications Management: voor een efficiënte inzet van applicaties.

Havens en scheepvaart – praktijkvoorbeelden

  • Voor Rijkswaterstaat verzorgen we het beheer en onderhoud van missiekritische applicaties van het Nederlandse hoofdwegennet. Ook helpen we met het beheer en onderhoud van de Maeslant- en Hartelkering.
  • We ondersteunen de informatiesystemen van de Schelderadarketen (SRK) voor de binnenvaart op de Schelde.
  • CGI is partner van het Europese onderzoeksproject iCargo. Binnen dit project werken 29 partners uit de logistieke en IT-sector samen aan innovatieve logistieke software. CGI is leidend bij het opstellen en implementeren van de IT-architectuur.
  • Onze experts worden gezien als thought leaders op het gebied van logistiek. Zie bijvoorbeeld het artikel “Connectivity key voor ketensamenwerking”. 
  • Meer dan 50 bedrijven maken gebruik van onze HSSE consulting services. Ook leveren we Synergi software (op maat) voor organisaties met potentieel hoge risico’s.