Zorg

Innovatie inzetten voor slimmere besluitvorming en betere resultaten

Hoe kun je zorginnovaties met moderne techniek realiseren, zonder afbreuk te doen aan de kwalitatief al hoogstaande zorgverlening in Nederland?

Ziekenhuizen zien hun maatschappelijke rol snel veranderen: de regie van de zorgverzekeraars wordt merkbaar, patiënten willen sneller naar huis en gaan steeds meer participeren. Artsen willen de kwaliteit van hun zorgverlening in lijn houden met internationale ontwikkelingen en innovaties, maar de ict van het ziekenhuis is vooral gericht op stabiliteit. CGI helpt ziekenhuizen om moderne technologie zo in te richten dat de zorg van morgen mogelijk wordt gemaakt. Door een centrale informatielaag in te richten als innovatieplatform, kunnen vernieuwingen worden doorgevoerd zonder de (medische) gegevens opnieuw in te moeten voeren. Ook worden zorgprocessen over de eerste- en tweedelijn heen ondersteund en worden persoonlijke gezondheidsdossiers gekoppeld .

Gezonde balans tussen kosten, kwaliteit en capaciteit

In de eerstelijn helpen we huisartsen, thuiszorginstellingen en ggz-instellingen met de omslag naar ‘patiënt participatie’ door nieuwe zorgdiensten thuis te realiseren. De persoon wordt thuis geholpen om de therapietrouw te verhogen, terwijl de zorgverlener relevante feedback ontvangt. Op deze wijze maakt CGI het mogelijk om bijvoorbeeld thuis op een leuke manier te revalideren (met serious gaming en quantified self technieken) en krijgt de fysiotherapeut op maat rapportages (op basis van big data analyses). Om laagdrempelig te kunnen starten met deze innovaties, verzorgt CGI deze diensten vanuit de Nederlandse secure health cloud, van waaruit we ook het ict-beheer voor thuiszorg instanties realiseren.

Het doel van CGI is organisaties in de zorg te helpen met het verbeteren van de (meetbare) kwaliteit van de dienstverlening, tegen structureel lagere kosten. Zo ontstaat een gezonde balans tussen kosten, kwaliteit en capaciteit. CGI heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg in Europa en in Amerika. Onze klanten profiteren van onze diepgaande kennis en de voordelen van onze uitgebreide internationale mogelijkheden. Ons hart ligt echter vooral bij de klanten in Nederland, vandaar ons motto: think global, act local.

Zorg – praktijkvoorbeelden

  • Voor de Nederlandse Dopingautoriteit ontwikkelde CGI de ‘whereabouts app’. Deze app is door de World Anti-Doping Agency (WADA) internationaal overgenomen. Atleten kunnen via de app rapporteren over hun verblijfsgegevens en daarmee voldoen aan de wettelijke regelgeving.
  • Medisch Spectrum Twente (MST) heeft CGI in de arm genomen voor het technisch beheer van haar infrastrucuur. CGI is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de werkplekken, servers, het netwerk en de opslag- en backup-faciliteiten van MST. Daarnaast verzorgen we ook de beveiliging.